OPCE ODREDBE I UVJETI ZA KORISTENJE
TRANSPORTNE BURZE BOX24

1. Trajanje / Vaznost

Za sve usluge transportne burze iz ovog ugovornog odnosa vrijede iskljucivo dolje navedeni uvjeti, to takodjer vazi za buduce usluge.
Dopune i izmjene moraju biti u pismenim obliku, da bi bile pravno vazece, a to se posebno odnosi na svako odstupanje od ove klauzule u pismenim obliku.
Transportna burza ima pravo da promjeni svako doba opcenite odredbe, ukoliko korisnik nije sporazuman sa tim promjenama ima pravo da otkaze ugovorni odnos u pismenim obliku u roku od 2 tjedan prije kraja svakog mjeseca.
Ukoliko korisnik nastavi koristenje transportne burze sa znanjem o promjenama, to vazi kao sutko priznavanje izmjenutih opce odredba.

2. Opcenito

Korisnik oslobadja transportnu burzu od svih obaveza koje proizilaze od strane korisnika a nisu u skladu sa uvjetima ovog ugovora.
Transportna burza ima pravo da kod izuzetnih slucajeva odbije pravo koristenja baze podataka bez razloga.
Pravo korisnika ostvareno ovim ugovorom vrijedi samo za jedno radno mjesto. Svako visestrukno koristenje bilo kopiranjem paralelnim ili naizmjenicnim koristenjem na razlicitim radnim mestima ili korist razlicitih poduzeca zahtjeva pismeno ugovaranje dodatnih licenci zu obaveznu naknadu.
Uvjeti za koristenje transportne burze u internetu potrebno je korisniku funkcionalni kompjuter i ispravan dostup internet browseru.
Koristenje transportne burze se odvija putem slobodnog interneta, troskove i odgovornosti za koristenje snosi korisnik.
Korisnik ima pravo da unosi bezbrojne ponude vozila i utovara i dotovara.
Pravo koristenja vrijedi samo za unos i pozivanje specificnih gospodarstvenih podataka u redovnom poslovanju.Zabranjeno je koristenje u druge svrhe, n.p. neispravne ponude, koje samom korisniku ili drugim korisnicima otezavaju optimalnu primjenu baze podataka.
Koristenje baze podataka je moguce 24 sata.Izuzetno je vrijeme u kojim iz tehnicki razloga ili razloga na kojem Box24 nema utjicaja nije dostupan server ili u kojem se na serveru provode radovi odrzavanja kod kojih neizbjezivo moze doci do smetnji u uspostavljanju veze.
Nazlost Box24 nema uticaj na moguce smetnje na internetu.

3. Cijena za koristenje

Za ponuditelje utovara / robe ( proizvodjace) pristupak transportnoj burzi je besplatno!
Za transportne firme koristenje transportne burze je 4 tjedna besplatno.

Cim probni period istekne korisniku se automatski pristupak bazi podataka zatvara, sto znaci da nema nikakve dalje obaveze prema Box24.
Mjesecna clanarina za koristenje transportne burze Box24 je u iznosu od 49,00.
Placanje clanarine za koristenje se vrsi unprijed za svaki period koristenja i dospjeva najkasnije sa 3. radnim danom u doticnim periodu.
Ukoliko korisnik kasni sa placanjem jednomjesecne clanarine duze od 14 kalendarskih dana Box24 ima pravo da korisniku zatvori pristupak transportnoj burzi i bazi podataka.
Svaka stranka ima pravo na izvanredan otkaz ovog ugovora bez odrzavanja otkaznog roka ako zato postoji vazan razlog:
a) korisnik postaje insolventan ili prijeti insolventnost
b) ako je korisniku odbijeno pokretanje postupka o insolventnosti o imovini duznika radi nedostatka mase ili je korisnik bio prinudjen dati izjavu umjesto prisjege

Ukoliko se vidljivo imetak korisnika pogorsava korisnik je duzan da se odazove svim novcanim obavezama prema Box24 i njenim clanovima.

4. Sklapanje, trajanje i otkaz ugovora

Vrijeme trajanja za koristenje transportne burze je za nove korisnike 4 tjedna besplatno.
Nakon istecenog probnog perioda svaki korisnik koji zeli da nastavi suradnju sa transportnom burzom Box24 moze da se obrati na hotlajn radi dalji informacija.
Ugovor za koristenje transportne burze se sklapa za period od 3, 6 ili 12 mjeseci.Ugovorni odnos se automatski produzava ukoliko obe strane neodkazu ugovor u pismenim obliku u roku od 14 dana prije kraja mjeseca.
Koristenje transportne burze je za proizvodjace besplatno i ukoliko se duze od 4 tjedna nekoristi Box24 ima pravo da korisnika iskljuci iz sistema.


5. Jamstvo i odgovornost

Box24 ne odgovara za stete koje nastaju korisniku kod koristenja transportne burze zajedno sa drugim na njegovim kompjuteru instaliranim programima.
Takodjer Box24 nepreuzima nikakvu garanciju a posebno za aktuelnost, ispravnost i cijelovitost podataka unesenih od drugih korisnika kao i za kompatibilnost software-a s AOP-tehnickim uvjetima ili za linije kod ostalih korisnika.
Box24 ne odgovara za stetu koja nastaje korisniku, osim ako ih je Box24 prouzrokovao spromisljajem ili grubim nehajem ili namjernim krsenjem Box24 jednih od kardinalnih obaveza.
Takodjer ne odgovara za stete koje se medjusobno prouzrokuju razlicitih korisnika, bilo da se radi o izgubljenim podacima, pogresnim podacima ili greskama nastalih na drugi nacin.
Transportna burza iskljucivo nudi korisnicima mogucnost unosa i pregleda robe / utovara i utovarnog prostora /vozila.
Kondicije za prevoz iskljucivo odredjuju korisnici medjusobno.
Za ispravnost i kolicinu ponuda su samo korisnici medjusobno odgovorni, posto oni objavljuju ponude a ne Internetservice Box24 i zbog toga ne preuzima nikakvu odgovornost.
U nikakvom slucaju Box24 Internetservice, vlasnik J. Huelsmeier, ne odgovara za bilo kakve stete prouzrokovane koristenjem transportne burze koja radi na osnovu povjerenja registrovanih korisnika.

6. Ostale pogodbe

Ako pojedine pogodbe ovih uvjeta postaju nedjelotvorne, to se ne odnosi na valjanost ostalih odredbi.Umjesto nedjelotvorne pogodbe valja ono djelotvorno pravilo kao dogovoreno, koje je najblize nedjelotvorne odredbe.
Ako je korisnik trgovac ili ako nema kompetencija suda u Njemackoj, dogovara se Hannover (Germany) kao mjesto izvrsenja i kompetentan sud. Primjenjuje se njemacko pravo uz izuzece trgovackog prava UN-a.


Nazad (ID-Login)