OPSTE ODREDBE I USLOVI ZA KORISTENJE
TRANSPORTNE BERZE BOX24

1. Trajanje / Vaznost

Za sve usluge transportne berze iz ovog ugovornog odnosa vrede iskljucivo dole navedeni uslovi, to takodjer vazi za buduce usluge.
Dopune i izmene moraju biti u pismenom obliku, da bi bile pravno vazece, a to se posebno odnosi na svako odstupanje od ove klauzule u pismenom obliku.
Transportna berza ima pravo da promeni svako doba opste odredbe, ukoliko korisnik nije sporazuman sa tim promenama ima pravo da otkaze ugovorni odnos u pismenom obliku u roku od 2 nedelje pre kraja svakog meseca.
Ukoliko korisnik nastavi koristenje transportne berze sa znanjem o promenama, to znaci da priznaje opste promene.

2. Opcenito

Korisnik oslobadja transportnu berzu od svih obaveza koje proizilaze od strane korisnika a nisu u skladu sa odredbama ovog ugovora.
Transportna berza ima pravo da kod izuzetnih slucajeva odbije pravo koristenja baze podataka bez razloga.
Pravo korisnika ostvareno ovim ugovorom vredi samo za jedno radno mesto. Svako visestrukno koristenje bilo kopiranjem paralelnim ili naizmenicnim koristenjem na razlicitim radnim mestima ili korist razlicitih preduzeca zahtjeva pismeno ugovaranje dodatnih licenci uz obaveznu naknadu.
Uslovi za koristenje transportne berze u internetu potrebno je korisniku funkcionalni kompjuter i ispravan dostup internet browseru.
Koristenje transportne berze se odvija putem slobodnog interneta, troskove i odgovornosti za koristenje snosi korisnik.
Korisnik ima pravo da unosi bezbrojne ponude vozila i utovara i dotovara.
Pravo koristenja vredi samo za unos i pozivanje specificnih gospodarstvenih podataka u redovnom poslovanju.Zabranjeno je koristenje u druge svrhe, n.p. neispravne ponude, koje samom korisniku ili drugim korisnicima otezavaju optimalnu primenu baze podataka.
Koristenje baze podataka je moguca 24 sata.Izuzetno je vreme u kojim iz tehnicki razloga ili razloga na kojem Box24 nema uticaja nije dostupan server ili u kojem se na serveru provode radovi odrzavanja kod kojih neizbezno moze doci do smetnji u upostavljanju veze.
Nazlost Box24 nema uticaj na moguce smetnje na internetu.

3. Cena za koristenje

Za ponuditelje utovara / robe ( proizvodjace) pristupak transportnoj berzi je besplatno!
Za transportne firme koristenje transportne berze je 4 nedelje besplatno.

Cim probni period istekne korisniku automatski pristupak bazi podataka se zatvara, sto znaci da nemate nikakve dalje obaveze prema Box24.
Mesecna clanarina za koristenje transportne berze Box24 je u iznosu od 49,00.
Placanje clanarine za koristenje se vrsi unapred za svaki period koristenja a najkasnije do 3. radnog dana u mesecu po ugovoru.
Ukoliko korisnik kasni sa placanjem jednomesecne clanarine duze od 14 kalendarskih dana Box24 ima pravo da korisniku zatvori pristupak transportnoj berzi i bazi podataka.
Svaka stranka ima pravo na izvanredan otkaz ovog ugovora bez odrzavanja otkaznog roka ako zato postoji vazan razlog:
a) korisnik postaje insolventan ili preti insolventnost
b) kada je korisniku odbijeno pokretanje postupka o insolventnosti o imovini duznika radi nedostatka mase ili je korisnik bio prinudjen dati izjavu umesto zahteva


Ukoliko se vidljivo imetak korisnika pogorsava korisnik je duzan da se odazove svim novcanim obavezama prema Box24 i njenim clanovima.

4. Sklapanje, trajanje i otkaz ugovora

Vreme trajanja za koristenje transportne berze je za nove korisnike 4 nedelje besplatno.
Nakon isteka probnog perioda svaki korisnik koji zeli da nastavi saradnju sa transportnom berzom Box24 moze da se obrati na hotlajn radi daljih informacija.
Ugovor za koristenje transportne berze se sklapa za period od 3, 6 ili 12 meseci.Ugovorni odnos se automatski produzava ukoliko obe strane neodkazu ugovor u pismenom obliku u roku od 14 dana pre kraja meseca.
Koristenje transportne berze za proizvodjace je besplatno i ukoliko se duze od 4 nedelje nekoristi Box24 ima pravo da korisnika iskljuci iz sistema.

5. Garancija i odgovornost

Box24 ne odgovara za stete koje nastaju korisniku kod koristenja transportne berze zajedno sa drugim na njegovim kompjuteru instaliranim programima.
Takodjer Box24 nepreuzima nikakvu garanciju a posebno za aktuelnost, ispravnost i celovitost podataka unesenih od drugih korisnika kao i za kompatibilnost software-a s AOP-tehnickim usluvima ili za linije kod ostalih korisnika.
Box24 ne odgovara za stetu koja nastaje korisniku, osim ako ih je Box24 prouzrokovao spromisljajem ili grubim nehajem ili namjernim krsenjem Box24 jednih od kardinalnih obaveza.
Takodjer ne odgovara za stete koje se medjusobno prouzrokuju razlicitih korisnika, bilo da se radi o izgubljenim podacima, pogresnim podacima ili greskama nastalih na drugi nacin.
Transportna berza iskljucivo nudi korisnicima mogucnosti unosa i pregleda robe / utovara i utovarnog prostora /vozila.
Kondicije za prevoz iskljucivo odredjuju korisnici medjusobno.
Za ispravnost i kolicinu ponuda su samo korisnici medjusobno odgovorni, posto oni objavljuju ponude a ne Internetservice Box24 i zbog toga ne preuzima nikakvu odgovornost.
U nikakvom slucaju Box24 Internetservice, vlasnik J. Huelsmeier, ne odgovara za bilo kakve stete prouzrokovane koristenjem transportne berze koja radi na osnovu poverenja registrovanih korisnika.

6. Ostale odredbe

Ako pojedine odredbe ovih uslova postaju nedelotvorne, to se ne odnosi na valjanost ostalih odredbi.Umesto nedelotvorne odredbe valja ono delotvorno pravilo kao dogovoreno, koje je najblize nedelotvorne odredbe.
Ako je korisnik trgovac ili ako nema kompetencija suda u Nemackoj, dogovara se Hannover (Germany) kao mesto izvrsenja i kompetentan sud. Primenjuje se nemacko pravo uz izuzece trgovackog prava UN-a.


Nazad